2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
Grau en Enologia (2014)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2021_22
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES Codi 19224006
Ensenyament
Grau en Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
MONTEJANO CANTORAL, LUIS PEDRO
Adreça electrònica gerard.fortuny@urv.cat
luispedro.montejano@urv.cat
Professors/es
FORTUNY ANGUERA, GERARD
MONTEJANO CANTORAL, LUIS PEDRO
Web
Informació rellevant En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. El temari abasta elements bàsics de: nombres reals, sèries de Taylor, càlcul de màxims i mínims, i equacions diferencials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent