2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  PHYSICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture S'explicaran els continguts relacionats amb els diferents temes de l'assignatura
Problem solving, exercises in the classroom Es resoldran problemes associats als continguts dels diferents temes de l'assignatura.
Laboratory practicals Els alumnes realitzaran pràctiques de Física al laboratori d'acord amb el temari explicat a l'assignatura
Personal attention S'habilitaran unes hores per resoldre de forma personalitzada els dubtes que puguin tenir els alumnes.