2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA I
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) QUÍMICA I Codi 19224008
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Adreça electrònica marina.galia@urv.cat
Professors/es
GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura permet que l'alumne adquireixi els coneixements i desenvolupi les competències de la química general, en l'àmbit de l'enologia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent