2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1
B6
36 54 90
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B6
C4
24 36 60
Atenció personalitzada
A1
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
0 3 3
Proves pràctiques
A1
C4
4 6 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat