2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del programa de l'assignatura, metodologies de treball i sistema d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions suport TIC.
Problem solving, classroom exercises Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i qüestions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Personal tuition Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.