2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, metodologies de treball i sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions suport TIC.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i qüestions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atenció personalitzada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.