2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  QUÍMICA II
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
Interpretar dades i resultats experimentals
Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje