2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
Interpretar dades i resultats experimentals
Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge