2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA II
   Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes poden fer totes les consultes que creguin convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit s'haurà de concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor. Aquest horari de tutoria s'ha de consensuar entre alumne i professor via Moodle.