2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA II
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
QUÍMICA ENOLÒGICA/19224103
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I/19224104
ANÀLISI SENSORIAL I/19224107
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II/19224110

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
OPERACIONS BÀSIQUES/19224101

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA/19224005
MATEMÀTIQUES/19224006
FÍSICA/19224007
QUÍMICA I/19224008
 
Altres comentaris
Les assignatures: Anàlisi Instrumental Enològica Gestió de la Qualitat i la Seguretat en la Indústria Vitivinícola Eines d'Anàlisi de Dades per al Laboratori Agroalimentari (optativa) ofertes per l'àrea de química analítica en continuen el temari.