2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BIOCHEMISTRY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn
Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes