2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BIOCHEMISTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presa de contacte i presentació de l'assignatura
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura per part del professor
Seminars Exposició d'un tema complementari al temari de l'assignatura, ja sigui un tema d'actualitat, de tècniques experimentals, etc...
Debates Debats entre alumnes organitzats per grups, sobre un tema previament escollit amb l'ajut del professor i que versi sobre el contingut de l'assignatura
Problem solving, exercises in the classroom Resolució de problemes i exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura. Els exercicis els resoldran els alumnes a casa i seran comentats a l'aula
Laboratory practicals Aplicar, a nivell pràctic, la teoría d'un àmbit de coneixement en un context determinat
Personal attention Consulta individualitzada per part de l'alumne al professor de dubtes concrets.