2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BIOCHEMISTRY
   Recommendations


 
Other comments
Assistir el primer dia a clase on s’explica en detall el funcionament de l’assignatura. No estudiar només amb les presentacions usades pels professors a la classe. Cal estudiar amb la bibliografía recomanada.