2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  OPERACIONS BÀSIQUES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
 A4 Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de les existents
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Enologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.