2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
Grau en Enologia (2014)
 Assignatures
  OPERACIONS BÀSIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A4
Corresponen als problemes a entregar 10%
Proves mixtes
A1
A4
examen de problemes 90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per fer la ponderació de la nota final s'ha de treure un mínim de 4 en les diferents proves. Es faran 2 proves en el període d'exàmens previst a la Facultat.

La segona convocatòria consistirà en un examen final, en el que s'examinarà de tota la matèrias

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.