2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels diferents blocs de l'assignatura
Lecture Exposició teòrica dels continguts
Laboratory practicals Pràctiques de microbiologia i bioquímica enològiques: fermentació alcohòlica, anàlisis mosts i vins, observacions microscòpiques dels diferents microorganismes, determinacions viabilitat, ...
Assignments Realització de les pràctiques
Personal attention Atenció virtual o presencial per part del professorat dels alumnes