2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMISTRY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les pràctiques enològiques.
Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de l'assignatura
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes