2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMISTRY
   Recommendations

Subjects that continue the syllabus
GENERAL OENOLOGY I/19224106


Subjects that it is recommended to have taken before
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
 
Other comments
Es recomana a l'alumnat que no tingui bons fonaments de química orgànica i analítica que faci una revisió a l'inici de l'assignatura sobre: formulació orgànica, principals reaccions orgàniques, equilibris àcid-base, equilibris redox i conceptes bàsics sobre precipitacions.