2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMISTRY
   Recommendations

Subjects that continue the syllabus
GENERAL OENOLOGY I/19224106


Subjects that it is recommended to have taken before
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
 
Other comments
Es recomana a l'alumnat que no tingui bons fonaments de química orgànica i analítica que faci una revisió a l'inici de l'assignatura sobre: formulació orgànica, principals reaccions orgàniques, equilibris àcid-base, equilibris redox i conceptes bàsics sobre precipitacions. NOTA LEGAL La informació continguda a l' espai Moodle de l'assignatura (vídeos, presentacions en power point, documents docents, etc) està sotmesa a drets d’imatge, protecció de dades de caràcter personal i propietat intel·lectual. En aquesta assignatura no es dona consentiment per realitzar gravacions de les classes ni reproducció o transmissió total o parcial de la informació continguda en l'espai Moodle, fora d'aquest espai. De fer-ho sense aquest consentiment i autorització es pot incórrer en una falta disciplinària i també en una denúncia penal. (Servei d’assessoria jurídica de la URV)