2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Saber interpretar dades i resultats experimentals
 A9 Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa