2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1
A9
12 12 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A9
B2
C3
15 22.5 37.5
Fòrums de discussió
A1
A9
B2
C2
C3
C4
0.5 2 2.5
Treballs
A1
A9
B2
C2
C3
C4
1 7.5 8.5
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1
A9
B2
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat