2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i dels criteris d'avaluació de la mateixa
Lecture Exposició teòrica dels continguts dels diferents temes de la matèria amb ajuda de projeccions, vídeos i altra documentació que es cregui oportuna
Problem solving, classroom exercises Plantejament, desenvolupament i ressolució de problemes relacionats amb els diferents temes de l'assignatura.
Discussió dels resultats obtinguts en base a situacions reals en un celler.
Forums of discussion Discussió a través de fòrums on-line de problemes, mètodes d'anàlisi o temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura.
Assignments Elaboració de tasques de format curt relacionades amb els mètodes d'anàlisi estudiats.
Personal tuition L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor