2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I
   Personalized attention
Description
L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor