2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.
Distingir els processos geomorfològics i edàfics.
Identificar els diferents tipus de components del sòl.
Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament de les plantes.
Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts