2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A3
16 19 35
Presentacions / exposicions
A3
3 0 3
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
C3
5 0 5
Treballs
C4
4 14 18
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A3
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat