2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de la verema
Saber organitzar una verema
Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
Controlar les fermentacions i maceracions
Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Type B Code Learning outcomes
 B2 Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
Type C Code Learning outcomes