2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
A6
Tres examens escrits: dos seran amb preguntes dedesenvolupoament sobre els continguts del temes i un altre de problemes. El total dels examens serà el 80% de la nota.
Tots els examens s'han d'aprovar.
80%
Others  

Assistència i participació a classe.

20%
 
Other comments and second call

El primer examen parcial tindrà 1 o 2 problemes d'aplicació pràctica en bodega que obligatòriament s'han de resoldre de forma correcta per poder aprovar l'assignatura

L'avaluació de la segona convocatòria serà similar a la primera