2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en p├║blic.
Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composici├│ del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
Type C Code Learning outcomes