2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
A6
Anivellament 5%
Lecture
A6
presencialitat 10%
Practical cases/ case studies in the classroom
B3
presencialitat 10%
Short-answer objective tests
A6
Examen fi curs 37%
Practical tests
A6
B3
Examen identificació descriptors 38%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació de la segona convocatòria serà consistirà en un doble examen de part teòrica i pràctica, a realitzar en el mateix dia.