2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  ECONOMICS AND WINE MARKETING
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A11 Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes