2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
   Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Empresa Vitivinícola
1. La Gestió d'Empreses
2. Àrea Econòmic-Financera.
3. Operacions: Estratègia
4. Operacions: Planificació
5. Sistemes de gestió de la producció i dels inventaris
Bloc 2: Màrqueting Vitivinícola
6. El concepte de Màrqueting.
7. El Pla de Màrqueting: CASOS PRÀCTICS
8. Sistemes d'Informació en Màrqueting.
9. Els panells consumidors: IRI, Nielsen, Omnibus, etc.
10. El comportament del consumidor: casos del Procés de compra.
11. Les Variables de segmentació.
12. El Màrqueting emocional.
13. El nou màrqueting "les 6 P 's" vs. Les 4p s del màrqueting. Product. Price. Place. Publicity: Ex. Brief campanya. Point of Sale. Pool of Sales.
14. El pla promocional a la distribució de vins
15. La web en la distribució
16. El pla de mitjans / Les campanyes publicitàries
17. La Direcció comercial i la gestió equip vendes
18. El packaging com a element de comunicació en vins
19. Les tècniques de promoció en el màrqueting del vi.