2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II
   Contents
Topic Sub-topic
Alteracions dels vins, control i estabilitazció microbiològics durant la vinificació. 1. Alteracions produïdes pels llevats.
2. Alteracions produïdes pels bacteris làctics
3. Alteracions produïdes per bacteris acètics.
4. Alteracions produïdes pels fongs. Botrytis cinerea i altres fongs Les podridures gris i noble
5. Estabilització microbiològica dels vins per mètodes físics: filtració, tractament tèrmic, altes pressions
6. Estabilització microbiològica del vins per mètodes químics: l’anhídrid sulfurós (SO2), l’àcid sòrbic. Enzims lítics.
7. Higiene en enologia
Control microbiològic durant la vinificació 1. Introducció a la Biologia Molecular enològica.
2. Control microbiològic aplicat a la indústria enològica
2.1. Mètodes d’aïllament i recompte.
2.2. Mètodes d’identificació: taxonomia clàssica versus taxonomia molecular.
- Metodologies bàsiques de biologia molecular
- Mètodes d’identificació espècies (llevats, BL, BA), dependent i independents de cultiu
- Mètodes d’identificació soques (llevats, BL, BA)
2.3. Aplicacions en la indústria enològica.
3. Cultius iniciadors: últimes tendències.