2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i dels criteris d'avaluació de la mateixa
Lecture Exposició teòrica dels continguts dels diferents temes de la matèria amb ajuda de projeccions, vídeos i altra documentació que es cregui oportuna
Problem solving, exercises in the classroom Plantejament, desenvolupament i ressolució de problemes relacionats amb els diferents temes de l'assignatura.
Discussió dels resultats obtinguts en base a situacions reals en un celler.
Laboratory practicals Desenvolupar al laboratori diferents analítiques químiques necessàries pel correcte control de l’elaboració del vi. Per això caldrà buscar el protocol adequat a la bibliografia, raonar la metodologia emprada i dur a terme l'anàlisi amb una mostra real. Les pràctiques impliquen portar al dia la llibreta del laboratori i entregar un informe final al finalitzar aquestes amb els resultats obtinguts i discussió dels mateixos
Forums of debate Discussió a través de fòrums on-line de problemes, mètodes d'anàlisi o temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura.
Assignments Elaboració de tasques de format curt relacionades amb els mètodes d'anàlisi estudiats.
Personal attention L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor