2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  AMPELOGRAPHY
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) AMPELOGRAPHY Code 19224111
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
E-mail mariafrancesca.fort@urv.cat
Lecturers
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Web
Relevant information Els objectius d'aquesta assignatura són entre altres, donar a conèixer les parts d'un cep mitjançan un estudi exhaustiu de l'anatomia i les funcions de cada òrgan i/o estructura, i veure el seu paper dins dels cicle vitals, interannuals i annuals. D'altra banda també es tractará, la part més botànica, la taxonomia i la sistemàtica de la vinya. Tampoc es descuidarà la història, per entendre la complexitat de les actuals varietats tant de les viniferes europees com de les americanes.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.