2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  VITICULTURA I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte