2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE I
   Contents
Topic Sub-topic
tema 1 Introducció històrica. Models de viticultura
tema 2 Estudis previs a la plantació
tema 3 Varietats i portaempelts
tema 4 Plantació
tema 5 Poda en verd