2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  VITICULTURA I
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Sesión magistral Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Prácticas de campo / salidas Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats se avaluen en les proves teòriques.
Resolución de problemas/ejercicios
Atención personalizada Tutories de revisió d'exàmens