2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Lecture Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Fieldwork/excursions Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats se avaluen en les proves teòriques.
Problem solving, exercises
Personal attention Tutories de revisió d'exàmens