2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  VITICULTURA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Sessió Magistral Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats s'avaluen en les proves teòriques.
Treballs Treball en grup sobre la plantació d'una vinya segons la matèria estudiada a les classes
Atenció personalitzada Tutories de revisió d'exàmens