2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
Grau en Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A9
0.8 0.8 1.6
Sessió Magistral
A9
6 6 12
Pràctiques a laboratoris
A9
22 26.4 48.4
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves mixtes
A9
2 2.4 4.4
Proves pràctiques
A9
2 2.6 4.6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat