2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY II
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de la verema
Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
Controlar les fermentacions i maceracions
Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Saber elaborar vins negres destinat a la criança
Saber determinar l'estabilitat del vi davant de les possibles precipitacions
Saber fer els tractaments d'estabilització dels vins
Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
Conèixer i saber utilitzar tots els equips de filtració
Conèixer i saber utilitzar els diferents sistemes de tancament d'ampolles
Conèixer i saber utilitzar els sistemes d'embotellament
Saber fer un control de qualitat de vi abans i després de l'embotellat
 A7 Saber organitzar una verema
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes