2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY II
   Contents
Topic Sub-topic
1. Elaboració de vins generosos
2. Destil·lats i altres derivats de la vinya i el vi
3. La clarificació del vi. Estabilització del vi en front de precipitacions col·loïdals
4. Estabilització del vi en front de sals de ferro i de coure
5. La clarificació del vi. Estabilització del vi en front de precipitacions de les sals tartàriques
6. Filtració del vi
7. Sistemes de tapament d’ampolles
8. L’embotellat del vi