2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL OENOLOGY II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, de la bibliografia i els criteris d'avaluació.
Wine, beer and cava making practicals Pràctiques al celler destinades a l'aprenentatge dels processos de l'elaboració, estabilització i embotellat del vi
Lecture Introduir els conceptes corresponents als processos d'estabilització, clarificació, filtració, embotellat i taponat del vi, tant des del punt de vista teòric com de les seves implicacions pràctiques.
Laboratory practicals Pràctiques de determinació d'indexos d'estabilitat tartàrica, proteica i de la matèria colorant, determinació de l'índex de colmatació, i determinació d'àcid màlic per cromatografia de paper.
Personal tuition El professor atendrà als estudiants previa cita per correu electrònic