2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  CULTURA VITIVINÍCOLA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Integrar els aspectes històrics, geogràfics, socials i sanitaris en l'àmbit de l'enologia i la viticultura
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT5 Comunicació oral. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
Tipus C Codi Competències Nuclears