2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  WINE CULTURE
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Desenvolupament de l'assignatura. Assignació de les tasques a realitzar.
Laboratory practicals Sessions comentades de tast. Anàlisi del metabolisme de l'etanol. Relacionar els aspectes organolèptics del tast amb aspectes metodològics de viticultura i enològia.
Lecture Conceptes bàsics de l'assignatura: Història, tractament de residus, Nocions generals zones vitivinícoles, etc...
Presentations / oral communications Presentacions individualitzades de zones específiques. Presentacions de vins
Personal attention Seguiment individual i orientació.