2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION III
   Contents
Topic Sub-topic
1. Recordar els aromes 1.1. Análisi aromes i/o defectes en solucions sintètiques o vins
1.2. Descubrir aromes i barreja d’aromes.
1.3. Treballar llindars de percepció de defectes
2. Cupatges 2.1. Cupatge vi blanc
2.2. Cupatge vi negre
3. Iniciació a les proves estadístiques d’anàlisi sensorial 3.1. Proves discriminatòries.
3.2. Proves de rànquing.
3.3. Aplicació de l’ISO11035