2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL III
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A9
Avaluació continuada 30%
Sessió Magistral
A6
A8
A9
Avaluació dels continguts teòrics 30%
Proves mixtes
A6
A8
A9
Examen final 30%
Altres  

Assiduïtat a las sessions de tast

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates).


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.