2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI SENSORIAL III
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ENOLOGIA GENERAL I/19224106
ANÀLISI SENSORIAL II/19224113

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ENOLOGIA GENERAL II/19224115

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I/19224102
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II/19224109