2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  ANÁLISIS INSTRUMENTAL ENOLÓGICO
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A9 Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Conèixer el fonament de les tècniques instrumentals emprades en el laboratori enològic.
Ser capaç de seleccionar la tècnica instrumental més adequada al problema enològic plantejat
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje