2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1
A9
10 20 30
Pràctiques a laboratoris
A1
A9
15 1 16
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A9
4 2 6
Fòrums de debat
A1
A9
0.5 2.5 3
Treballs
A1
A9
0.5 8 8.5
Atenció personalitzada
1 0 1
Treballs
A1
A9
0.5 6 6.5
 
Proves mixtes
A1
A9
3 0 3
Proves de desenvolupament
A1
A9
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat